Tags:
Vậy sao? [UssrxNazi] - Countryhumans

Vậy sao? [UssrxNazi] - Countryhumans

Tác giả:

961 142 16

Bìa: Dr. m1racleNgười con trai ấy, ta đã rất tin tưởng và cảm nhận được mọi thứ xung quanh rõ hơn nhờ cậu ta, dù là xa lạ nhưng lại có cảm giác như anh em...... nhỉ?... "Vậy sao?""Vậy sao..." Nhưng sao lại đau, đau lắm, ở đây, ở đây này. . . . . . . . . . Truyện sẽ có thêm phần Oneshots. . . -- Xin đừng đem truyện của tôi đăng ở bất cứ nơi nào khác mà không xin phép!…

Show you my arts (Countryhuman)

Show you my arts (Countryhuman)

Tác giả:

5 1 1

Hello comrades…

Đế quốc [AmexChi] - Countryhumans

Đế quốc [AmexChi] - Countryhumans

Tác giả:

45 8 2

Bìa: @Jiaomahenni (on Twitter).....Sự chân thành luôn đúng?…