Tags:
[Drop][NinaxE.Jack] Liệu còn nơi để ở lại?...

[Drop][NinaxE.Jack] Liệu còn nơi để ở lại?...

Tác giả:

113 10 3

Tóm tắt: Chị Nina bị bỏ rơi ở slender masion, bỗng 1 ngày chị Nina biến mất không giấu vết. Mặc dù bình thường không ai để ý, nhưng khi Nina biến mất thì mọi người trong slender masion bỗng lộ vẻ đau buồn. Proxy thì luôn cố gắng tìm kiếm... 2 năm sau, Nina đã trở thành con người khác.…