Tags:
[IDV] Tuyển tập truyện đồng nhân Identity V

[IDV] Tuyển tập truyện đồng nhân Identity V

Tác giả:

10,352 287 97

Tuyển tập các mẩu truyện convert đồng nhân Identity V (Đệ Ngũ Nhân Cách). Sưu tầm từ Lofter và Tấn Giang. Tất cả đều là đam mỹ và bách hợp, thận nhập. Chuyển ngữ bằng QT và wikidich.- JackNaib - JosCarl- HasEli- LuchiNor- JokWill- RoyKea- WuWu- MichiHelen- VioTra- EmEm- AllNaib (BL, GB)…