Đọc Truyện wrong numbers ー taejin.yoonjin - Truyen3s.Com

Đọc Truyện wrong numbers ー taejin.yoonjin

Tác giả: jinjinjinjara

Đọc Truyện

Title: Wrong numbers
Author: Jinjinjara
Fandom: Bangtan Boys (BTS)
Pairing: TaeJin, YoonJin + hidden couples
Rating: Mature
Category: Drabbles & Texts
Status: On-going
Disclaimer: Đề nghị không đăng nơi khác. Không chấp nhận đem đi chuyển ver dưới mọi hình thức.
Notes:
_Quà Valentine 2018 tặng các readers và followers yêu quý.
_Có từ ngữ nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc.
Summary: Câu chuyện bạn nhỏ TaeTae học đòi cầm cưa.