Đọc Truyện Tình Yêu Ngược Nắng - Truyen3s.Com

Đọc Truyện Tình Yêu Ngược Nắng

Tác giả: MuttCam

Đọc Truyện

Tên truyện: Chạy Trốn Tình Yêu
Tác giả : Mứt Cam

Thể loại: "Sắc(18+), tổng tài, hài hước,sủng , ngược ,cẩu huyết.

Giới thiệu:
"mô típ cũ gả thay cho em gái."

Văn phong tôi không tốt cũng rất kén người đọc.Nếu có sai sót mong các bạn bỏ qua!