Đọc Truyện Thí Thiên Đao FULL - Truyen3s.Com

Đọc Truyện Thí Thiên Đao FULL

Tác giả: 00oxo00

Đọc Truyện

Tác giả: Tiểu Đao Phong Lợi
Cùng tác giả: [- Vô Cương - Ngạo Kiếm Lăng Vân - Duy Ngã Độc Tôn-]
Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Nguồn: VipVanDan
Tình trạng: FULL dịch ( 2725 chương )
-----o0o-----
Giang hồ đại loạn, xuất đao tương trợ, không thẹn với tâm, đao chém ngang trời.

Chúng sinh vô đạo, đao phong thí. Lãnh nhãn tinh không, trì đao bễ nghễ.

Thông thiên đại lộ, nhất lộ kinh cức, một đao chém ra, duy ngã độc tôn!

Thiếu niên vốn là cô nhin được người nhặt nuôi, thiên phú ngất trời, huyết thống sâu xa, từng bước vượt qua rèn luyện hiểm nguy, đạt được kỳ ngộ, dần trưởng thành.

Con đường cường giả rải đầy những cánh hồng thấm đẫm máu và nước mắt. Phấn đấu hết mình để đạt được mục tiêu cao nhất nhưng đôi khi cũng cần biết buông bỏ. Khó khăn tuyệt lộ sẽ là động lực mạnh nhất khiến con người bứt phá. Thói đời bon chen lừa lọc gian dối, đối mặt với những dục vọng sâu thẳm nhất của người đời mới khiến ta cảm nhận được tình thân, tình bạn, tình yêu... chân thực nhất, sâu sắc nhất.
----oxo----
~~enjoy~~

Danh sách Chap

I ( Chương 1-25 )

II ( Chương 26-50 )

III ( Chương 51-75)

IV ( Chương 76-100 )

V ( Chương 101-125 )

VI ( Chương 126-150 )

VII ( Chương 151-175 )

VIII ( Chương 176-200 )

IX ( Chương 201-225 )

X ( Chương 226-250 )

XI ( Chương 251-275 )

XII ( Chương 276-300 )

XIII ( Chương 301-325 )

XIV ( Chương 326-350 )

XV ( Chương 351-375 )

XVI ( Chương 376-400 )

XVII ( Chương 401-425 )

XVIII ( Chương 426-450 )

XIX ( Chương 451-475 )

XX ( Chương 476-500 )

XXI ( Chương 501-525 )

XXII ( Chương 526-550 )

XXIII ( Chương 551-575 )

XXIV ( Chương 576-600 )

XXV ( Chương 601-625 )

XXVI ( Chương 626-650 )

XXVII ( Chương 651-675 )

XXVIII ( Chương 676-700 )

XXIX ( Chương 701-725 )

XXX ( Chương 726-750 )

XXXI ( Chương 751-775 )

XXXII ( Chương 776-800 )

XXXIII ( Chương 801-825 )

XXXIV ( Chương 826-850 ) )

XXXV ( Chương 851-875 )

XXXVI ( Chương 876-900 )

XXXVII ( Chương 901-925 )

XXXVIII ( Chương 926-950 )

IXL ( Chương 951-975 )

XL ( Chương 976-1000 )

XLI ( Chuương 1001-1025 )

XLII ( Chương 1026-1050 )

XLIII ( Chương 1051-1075 )

XLIV ( Chương 1076-1100 )

XLV ( Chương 1101-1125 )

XLVI ( Chương 1126-1150 )

XLVII ( Chương 1151-1175 )

XLVIII ( Chương 1176-1200 )

XLIX ( Chương 1201-1225 )

L ( Chương 1226-1250 )

LI ( Chương 12251-1275 )

LII ( Chương 1276-1300 )

LIII ( Chương 1301-1325 )

LIV ( Chương 1326-1350 )

LV ( Chương 1351-1375 )

LVI ( Chương 1376-1400 )

LVII ( Chương 1401-1425 )

LVIII ( Chương 1426-1450 )

LIX ( Chương 1451-1475 )

LX ( Chương 1476-1500 )

LXI ( Chương 1501-1525 )

LXII ( Chương 1526-1550 )

LXIII ( Chương 1551-1575 )

LXIV ( Chương 1576-1600 )

LXV ( Chương 1601-1625 )

LXVI ( Chương 1626-1650 )

LXVII ( Chương 1651-1675 )

LXVIII ( Chương 1676-1700 )

LXIX ( Chương 1701-1725 )

LXX ( Chương 1726-1750 )

LXXI ( Chương 1751-1775 )

LXXII ( Chương 1776-1800 )

LXXIII ( Chương 1801-1825 )

LXXIV ( Chương 1826-1850 )

LXXV ( Chương 1851-1875 )

LXXVI ( Chương 1876-1900 )

LXXVII ( Chương 1901-1925 )

LXXVIII ( Chương 1926-1950 )

LXXIX ( Chương 1951-1975 )

LXXX ( Chương 1976-2000 )

LXXXI ( Chương 2001-2025 )

LXXXII ( Chương 2026-2050 )

LXXXIII ( Chương 2051-2075 )

LXXXIV ( Chương 2076-2100 )

LXXXV ( Chương 2101-2125 )

LXXXVI ( Chương 2126-2150 )

LXXXVII ( Chương 2151-2175 )

LXXXVIII ( Chương 2176-2200 )

LXXXIX ( Chương 2201-2225 )

XC ( Chương 2226-2250 )

XCI ( Chương 2251-2275 )

XCII ( Chương 2276-2300 )

XCIII ( Chương 2301-2325 )

XCIV ( Chương 2326-2350 )

XCV ( Chương 2351-2375 )

XCVI ( Chương 2376-2400 )

XCVII ( Chương 2401-2425 )

XCVIII ( Chương 2426-2450 )

XCIX ( Chương 2451-2475 )

C ( Chương 2476-2500 )

CI ( Chương 2501-2525 )

CII ( Chương 2526-2550 )

CIII ( Chương 2551-2575 )

CIV ( Chương 2576-2600 )

CV ( Chương 2601-2625 )

CVI ( Chương 2626-2650 )

CVII ( Chương 2651-2675 )

CVIII ( Chương 2676-2700 )

END ( Chương 2701-2725 )