Đọc Truyện Thằng Huyện, Con Hầu (HOÀN - sến, sủng, cổ đại, HE) - Truyen3s.Com

Đọc Truyện Thằng Huyện, Con Hầu (HOÀN - sến, sủng, cổ đại, HE)

Tác giả: VanVo55

Đọc Truyện

"Thằng huyện, con hầu, quả xứng đôi!
Đứa hầu nằm ngửa, đứa hầu ngồi.
Xênh xang áo mũ cho là quý
Đào điếm trong phường, cũng thế thôi."

Người ta nói chúng vừa vặn cái danh, "cẩu nam nữ."

Đây là một chuyện tình làng bình dị đến độ không còn gì bình dị hơn về một thằng quan tham và một con hầu gái...

Lần đầu tiên truyện sẽ chú trọng đến nhân vật nam nhiều hơn nhen. :P

Cover designed by yanni
Hình ảnh gốc lấy từ album Hiệp Sắc Vân Thường của nhóm Nguyên Phong Đoạn Lĩnh.
https://www.facebook.com/NguyenPhongDoanLinh/
*Cover chỉ mang tính tượng trưng, không phản ánh trang phục đúng thời kỳ Minh thuộc.