Đọc Truyện |stray kids| forelsket - Truyen3s.Com

Đọc Truyện |stray kids| forelsket

Tác giả: PetalRin

Đọc Truyện

forelsket (adj.) cảm giác lâng lâng khi yêu
một chú text fic tôi viết được khá nhiều và up vào ngày Kids comeback ^^
comeback thật thành công thôi nàoooo 🥰
couple: hyunjin x felix
bangchan x lee know
seungmin x jeongin
changbin x jisung
warning: tất nhiên là ooc vì chỉ có cốt truyện, còn nhân vật không thuộc về mình
cre ảnh bìa: pinterest
_17/6/2020

Danh sách Chap

intro

1. @linomeow

2. @clothesbychris -> @linomeow

3. @hjhwang

4. bên phải cầu thang

5. the 8th floor

6. @leefreckles

7. @chriscb97

8. cùng lớp cùng bàn cùng tuổi nhưng không cùng lí tưởng

9. @j.one

10. nhảy tí không em ^^

11. @hjhwang

12. the 8th floor

13. @clothesbychris->@linomeow

14. nhảy tí không em ^^

15. the 8th floor

16. @hjhwang

17. @leefreckles

18. @hjhwang-> @j.one

19. @hjhwang-> @seungmean

20. bên phải cầu thang

21. nhảy tí không em ^^

22. @beanchang

23. @linomeow

24. chriscb97-> linomeow

25. @inie

26. @leefreckles

27. chúng tôi ở đây để chữa ngu cho hhj

28. @seungmean

29. @linomeow

30. the 8th floor

31. @beanchang

32. the 8th floor

33. @seungmean

34. the 8th floor

35. @j.one -> @hjhwang

36. @chriscb97 -> @linomeow

37. @j.one

38. @hjhwang -> @leefreckles

39. @leefreckles

40. chúng tôi ở đây để chữa ngu cho hhj

41. @j.one

42. @chriscb97-> @linomeow

43. @chriscb97

44. @seungmean

45. cùng lớp cùng bàn cùng tuổi nhưng không cùng lí tưởng

46. @immaclown

47. @leefreckles

48. @linomeow

49. the 8th floor

50. felix không muốn về nhà với hyunjin

51. @inie

52. the 8th floor

53. @hjhwang

54. the 8th floor

55. @linomeow

56. the 8th floor

57. @chriscb97 -> @linomeow

58. @immaclown

59. @chriscb97

60. @linomeow

61. felix không muốn về nhà với hyunjin

62. @hjhwang

63. @j.one -> @leefreckles

64. felix không muốn về nhà với hyunjin

65. @j.one

66. @hjhwang

67. @leefreckles

68. @linomeow

69. @linomeow -> @hjhwang

70. @immaclown

71. @chriscb97 -> @linomeow

72. @linomeow

73. @chriscb97 -> @hjhwang

74. @hjhwang -> @linomeow

75. @leefreckles -> @hjhwang

76. @leefreckles

77. @hjhwang

78. @linomeow -> @hjhwang

79. @linomeow -> @chriscb97

80. @linomeow -> @hjhwang

81. @chriscb97 -> @hjhwang

82. @chriscb97

83. cùng lớp cùng bàn cùng tuổi nhưng không cùng lí tưởng

84. @hjhwang

85. cùng lớp cùng bàn cùng tuổi nhưng không cùng lí tưởng

86. felix không muốn về nhà với hyunjin

87. @hjhwang