Đọc Truyện [OLN] Destiny Made Hero. - Truyen3s.Com

Đọc Truyện [OLN] Destiny Made Hero.

Tác giả: naaotaku1234

Đọc Truyện

"Định mệnh đã đưa cậu đến đây, định mệnh sẽ dẫn lối cậu trên con đường mà cậu chọn. Thất bại... Hay thành công? Không ai biết. Anh hùng.....hay một kẻ độc tài?.Tất cả đều là ẩn số của cuộc đời cậu."