Đọc Truyện Nữ Hoàng Lạnh Lùng - Truyen3s.Com

Đọc Truyện Nữ Hoàng Lạnh Lùng

Tác giả: GiangNguyn110

Đọc Truyện

Nó- một nữ hoàng của thế giới ngầm, lạnh lùng, tàn nhẫn, chịu nhiều đau thương trong quá khứ, trái tim vốn đã hóa đá từ lâu. Liệu trái tim ấy còn có thể yêu thương, còn có thể rung động???