Đọc Truyện |Jungkook's fanfiction| WE ARE NEVER ALONE. - Truyen3s.Com

Đọc Truyện |Jungkook's fanfiction| WE ARE NEVER ALONE.

Tác giả: jae_quiero

Đọc Truyện

"Xin chào....."
"Lại là em đây..."
"Em chỉ muốn nói là.."
Em thật sự mừng cho anh.


Món quà dành tặng cho trân quý của mình.