Đọc Truyện |BFYJR| Đừng nghe lời ma quỷ - Truyen3S.Com

Kinh dị

Đang cập nhật

23-09-2021

|BFYJR| Đừng nghe lời ma quỷ

14,363 lượt thích / 99,170 lượt đọc
Genes: Hài, Tâm linh.

Tags: 15+

Characters: Phương Bắc có Gia Nhậm/Nhậm Gia.

Trợ diễn từ các bạn Minh tứ, Sáng tạo doanh.

Warning: OOC ! Không đem ra ngoài! Tác phẩm là hư cấu, không dính líu gì đến người thật bên ngoài.
Danh sách Chap
Có thể bạn thích?
 Horror Of Love (H)

Horror Of Love (H)

Tác giả:

1,243 209 7

23-09-2021

[QT|Phương Bắc có Gia Nhậm] Tổng hợp fic Trương Gia Nguyên x Nhậm Dận Bồng
[Nhượng Dã] - Solitary Bird

[Nhượng Dã] - Solitary Bird

Tác giả:

511 59 5

02-08-2021

[BFYJR] Chỉ muốn cùng anh

[BFYJR] Chỉ muốn cùng anh

Tác giả:

2,351 374 11

01-09-2021

kepat | flamingos

kepat | flamingos

Tác giả:

1,120 357 9

10-08-2021

Buông Bé Pat Ra Đi Anh Dan À

Buông Bé Pat Ra Đi Anh Dan À

Tác giả:

439 49 3

08-09-2021

|BFYJR | RAME

|BFYJR | RAME

Tác giả:

3,552 630 15

17-09-2021

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)