wishingonthesky
BURN | KOOKMIN AU TRANS

BURN | KOOKMIN AU TRANS

Tác giả:

3,280 581 25

Park Jimin thầm thương trộm nhớ Jeon Jeongguk từ lúc cả hai còn là sinh viên năm nhất. Nhưng Jeongguk thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của em. Cho đến một ngày nọ Jimin nhìn thấy điều không nên thấy và phải thực hiện một thỏa thuận mà em có thể sẽ hối hận.ORIGINAL STORY BELONGS TO @dinominminie (on twitter)230821…

BULALAKAW | KOOKMIN TRANS

BULALAKAW | KOOKMIN TRANS

Tác giả:

120 11 3

Jeongguk is Jimin's lost star, found and fallen.A wonderful story of Cockmin at AO3. If you love the story please go to there and give they the kudos they deserve.…