ongnauu
[ AllTakemichi ] Quay Về 20 Năm Trước Thay Đổi Tất Cả !!

[ AllTakemichi ] Quay Về 20 Năm Trước Thay Đổi Tất Cả !!

Tác giả:

1,810 443 12

Lần đầu tui viết truyện, văn phong cũng dở tệ nên sai chỗ nào mấy bạn cứ góp ý nha :3Tui sẽ buff cho Take cưng mạnh bằng Angry nha 👉👈‼ Nhân vật bị OOC !!Truyện nhảm, mong mấy bạn ủng hộ 👀💧👉👈…