niemthuangia
Tiểu thuyết bị lọt hố

Tiểu thuyết bị lọt hố

Tác giả:

0 0 1

List truyện biết tên đã đọc / chưa đọc / đang đọc Toàn hố hay nhưng mà quá sâu, toàn hơn ngàn chap, tiến độ đọc chậm Lưu đây để đọc từ từ…

Người qua đường tan nát nhân sinh quan

Người qua đường tan nát nhân sinh quan

Tác giả:

1 0 2

Thể loại: Xuyên nhanh, hệ thống, đồng nhân, xuyên thư...Văn án: Đem thế giới cấp hủy hay hướng hảo, chỉ cần ta một ý niệm, kia đều có thể.…

Nhật ký hồi tưởng truyện

Nhật ký hồi tưởng truyện

Tác giả:

2 0 3

Đọc hết rồi viết tóm tắt lại sau này đọc là nhớ tình tiết, khỏi xem lại truyện. Khó ở cảm phiền không vào, vì có yếu tố spoil, gần hết mạch truyệnHơi lười nên viết mỗi lần một đoạn.…