moan-meomeo
Sếp Ey | NamJin

Sếp Ey | NamJin

Tác giả:

201,902 24,961 33

Seokjin gửi nhầm tin nhắn vào nhóm chat của công ty.…

20 Gặp 50 | NamJin

20 Gặp 50 | NamJin

Tác giả:

11,973 2,440 9

Seokjin cứ ngỡ mình có thể kiếm được một khoản không ít, nhưng nào ngờ lại chết dưới thân của một lão 50.…

hyung | namjin

hyung | namjin

Tác giả:

21,690 4,405 18

seokjin là gay, nhưng namjoon là straight.…

Trai Nhật | NamJin

Trai Nhật | NamJin

Tác giả:

14,936 1,984 5

Senpai lớp trưởng tuy có chút xíu nhưng bẻ luôn giới tính của mét tám làm đôi.…

Nóng | NamJin

Nóng | NamJin

Tác giả:

4,000 482 1

Anh chủ nhà nóng bỏng và cậu nhân viên may mắn.…

Discord | All BTS

Discord | All BTS

Tác giả:

2,586 465 4

Phòng trường hợp em có một ngày trầm cảm. [Editing]…