marideisu
Một Chút Lặng Thầm

Một Chút Lặng Thầm

Tác giả:

23 3 4

5 năm qua cậu vốn không hề thay đổi.Như một bản sao thời niên thiếu, một bản sao hoàn hảo.Cậu vẫn soái như vậy nhỉCòn cậu, vẫn luôn khiến tớ bối rối...…

f i r s t l o v e < jisung boyfriend >

f i r s t l o v e < jisung boyfriend >

Tác giả:

59 9 4

Chỉ là vì thích Jisungie quá thoiii ^^Một chút tưởng tượng. Imagineeee…