kaa_jicc
⁷|YeonBin| - Nine days

⁷|YeonBin| - Nine days

Tác giả:

5,559 839 17

« Anh đổ em rồi phải không ? »…

⁶|NamJin| - Little story

⁶|NamJin| - Little story

Tác giả:

1,680 250 5

« Anh có em, em có anh và đôi khi chúng ta cũng chẳng có nhau. »Nơi văn phong phèn chúa được thể hiện rõ nhất.Bookcover designed by @_desey_ (@hoinhamatcha)…

 ³|YoonGi| - Seesaw

³|YoonGi| - Seesaw

Tác giả:

248 56 1

《 Trước khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát, chúng ta nên dừng trò chơi này ở đây thôi, anh đã phát ngán với chúng rồi ! 》…

⁵|TaeJen| - In a moment

⁵|TaeJen| - In a moment

Tác giả:

4,300 586 8

《 Chỉ là một khoảnh khắc thôi, tại sao nó lại khiến cho lòng này trở nên nguội lạnh ? 》…

²|SeokJin| - Epiphany

²|SeokJin| - Epiphany

Tác giả:

208 45 1

《 Sau mọi thứ, tôi chợt nhận ra rằng người tôi nên yêu chính là bản thân mình. 》…