bbhpcyntll
Bởi nhớ anh nên mới cô đơn

Bởi nhớ anh nên mới cô đơn

Tác giả:

58 0 1

Bởi nhớ anh nên mới cô đơn躲在开了关了灯的房间里面Duǒ zài kāi le guān le dēng de fáng jiān lǐ miànĐóa tại khai liễu quan liễu đăng đích phòng gian lý diệnTrốn trong gian phòng tối tăm không ánh đèn过去的画面在眼前浮现Guò qù de huà miàn zài yǎn qián fú xiànQuá khứ đích họa diện tại nhãn tiền phù hiệnHình ảnh quá khứ hiện về trước mắt有一种感觉叫做失眠Yǒu yī zhòng gǎn jué jiào zuò shī miánHữu nhất chủng cảm giác khiếu tố thất miênCó một loại cảm giác gọi là không ngủ được那是因� � shì yīn wéi wǒ men dāng chū ài de tài tiánNa thị nhân vi ngã môn đương sơ ái đắc thái điềmBởi vì ái tình khi xưa của chúng ta quá ngọt ngào躲在曾经熟悉的房间Duǒ zài céng jīng shóu xī de fáng jiānĐóa tại tằng kinh thục tất đích phòng gianTrốn trong gian phòng quen thuộc này发呆看着�� � dāi kàn a wǒ men nà shí shǎ shǎ de zhào piànPhát ngốc khán trứ ngã môn na thì sỏa sỏa đích chiếu phiếnEm ngây dại khi nhìn những bức ảnh vô tư của chúng mình thuở trước如果当� ��� guǒ dāng shí wǒ bào jǐn ràng nǐ gǎn jué wēn nuǎnNhư quả đương thì ngã…