ashatapiau
©️ex husband | kth |

©️ex husband | kth |

Tác giả:

43,850 6,738 42

| lowercase | bìa des bởi một bạn reader đáng iu giấu tên 🤍📝 start writing on july 16, 2020. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH. KHÔNG CHUYỂN VER HAY EDIT 🙏…

©️I love my teacher | kth |

©️I love my teacher | kth |

Tác giả:

243,547 17,938 53

📝 Start writing in February , 2020.KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH. KHÔNG CHUYỂN VER HAY EDIT🙏…

©️Fallin' all in you | kth |

©️Fallin' all in you | kth |

Tác giả:

506 109 2

📝 Start writing on April 7th 2021.KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH. KHÔNG CHUYỂN VER HAY EDIT 🙏…

©️Gia sư | jjk |

©️Gia sư | jjk |

Tác giả:

1,308 250 2

"Đừng làm gia sư cho cháu anh nữa, làm gia sư cho anh đi"📝 Start writing on September 6th, 2021.KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH. KHÔNG CHUYỂN VER HAY EDIT 🙏…

©️Uncle love me | jjk |

©️Uncle love me | jjk |

Tác giả:

86,180 6,697 36

📝 Start writing in January , 2020. Note: Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên đương nhiên sẽ có thiếu sót, không được trau chuốt về ngôn từ, và mình sẽ không sửa lại vì muốn các cậu so sánh nó với tác phẩm khác để thấy được sự tiến bộ của mình, tuy không nhiều nhưng mình đã có cố gắng. Hơn nữa, mình cũng đã học được nhiều thứ từ bộ truyện này, để mình có thể viết tốt hơn ở các tác phẩm khác.KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH. KHÔNG CHUYỂN VER HAY EDIT🙏…

©️lovely stories  | kth |

©️lovely stories | kth |

Tác giả:

12,133 1,292 17

| lowercase |📝 start writing in june, 2020. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH. KHÔNG CHUYỂN VER HAY EDIT 🙏…

©️war brings pain | kth |

©️war brings pain | kth |

Tác giả:

1,513 179 1

| lowercase | oneshot📝 start writing on august 14, 2020.KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH. KHÔNG CHUYỂN VER HAY EDIT 🙏…

©️ magasin cd | kth |

©️ magasin cd | kth |

Tác giả:

1,702 171 2

| lowercase |📝 start writing on october 4th, 2020.KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH. KHÔNG CHUYỂN VER HAY EDIT. 🙏…

©️𝑎𝑖𝑟𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒 | kth |

©️𝑎𝑖𝑟𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒 | kth |

Tác giả:

3,231 351 2

| lowercase | oneshot📝 start writing in april, 2020.KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH. KHÔNG CHUYỂN VER HAY EDIT 🙏…

©️Kiếp sau gặp lại | kth |

©️Kiếp sau gặp lại | kth |

Tác giả:

457 86 1

Oneshot📝 Start writing on June 1st, 2021. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH. KHÔNG CHUYỂN VER HAY EDIT🙏…