Yulnan
[Đồng Nhân HP] Blue Moon - Vị thần thứ ba [DROP]

[Đồng Nhân HP] Blue Moon - Vị thần thứ ba [DROP]

Tác giả:

120,426 13,985 52

Ngai vị chỉ có một, thế giới lại có những hai kẻ tranh giành.Cuộc chiến giữa các vị thần kéo dài suốt 3000 năm, cho đến khi kẻ thứ ba xuất hiện!Đứa trẻ đó tồn tại, chống lại cả chúa trời, những kẻ sáng tạo ra thế giới...P/s: Truyện có rất nhiều bug và đa thể loại. Nữ chính không bàn tay vàng. Những thứ mà các bạn nghĩ rằng là bàn tay vàng thực chất lại không phải. Theo dõi đến cuối cùng để hiểu nhé. Bản thân nữ chính là bug, nhưng không buff :)))…