YangPham666
Hậu cung Chân Hoàn truyện - Quyển 8

Hậu cung Chân Hoàn truyện - Quyển 8

Tác giả:

151 3 24

Tác giả: Lưu Liễm Tử Hậu cung Chân Hoàn truyện (hay Hậu cung Chân Huyên truyện) đã được chuyển thể thành phim.…

Hậu cung Chân Hoàn truyện - Quyển 7

Hậu cung Chân Hoàn truyện - Quyển 7

Tác giả:

55 0 33

Tác giả: Lưu Liễm Tử Hậu cung Chân Hoàn truyện (hay Hậu cung Chân Huyên truyện) đã được chuyển thể thành phim.…

Hậu cung Chân Hoàn truyện - Quyển 6

Hậu cung Chân Hoàn truyện - Quyển 6

Tác giả:

110 8 29

Tác giả: Lưu Liễm Tử Hậu cung Chân Hoàn truyện (hay Hậu cung Chân Huyên truyện) đã được chuyển thể thành phim.…

Hậu cung Chân Hoàn truyện - Quyển 5

Hậu cung Chân Hoàn truyện - Quyển 5

Tác giả:

118 17 24

Tác giả: Lưu Liễm Tử Hậu cung Chân Hoàn truyện (hay Hậu cung Chân Huyên truyện) đã được chuyển thể thành phim.…

Hậu cung Chân Hoàn truyện - Quyển 4

Hậu cung Chân Hoàn truyện - Quyển 4

Tác giả:

46 0 40

Tác giả: Lưu Liễm Tử Hậu cung Chân Hoàn truyện (hay Hậu cung Chân Huyên truyện) đã được chuyển thể thành phim.…

Hậu cung Chân Hoàn truyện - Quyển 3

Hậu cung Chân Hoàn truyện - Quyển 3

Tác giả:

28 0 21

Tác giả: Lưu Liễm Tử Hậu cung Chân Hoàn truyện (hay Hậu cung Chân Huyên truyện) đã được chuyển thể thành phim.…

Hậu cung Chân Hoàn truyện - Quyển 2

Hậu cung Chân Hoàn truyện - Quyển 2

Tác giả:

113 0 25

Tác giả: Lưu Liễm Tử Hậu cung Chân Hoàn truyện (hay Hậu cung Chân Huyên truyện) đã được chuyển thể thành phim.…

Hậu cung Chân Hoàn truyện - Quyển 1

Hậu cung Chân Hoàn truyện - Quyển 1

Tác giả:

291 15 30

Tác giả: Lưu Liễm Tử Hậu cung Chân Hoàn truyện (hay Hậu cung Chân Huyên truyện) đã được chuyển thể thành phim.…

Hậu cung Như Ý truyện - Quyển 6

Hậu cung Như Ý truyện - Quyển 6

Tác giả:

1,871 84 29

Tác giả: Lưu Diễm Tử Dịch : Phạm Minh Hậu Mình cop lại đăng lên để tiện mình đọc (và cả những ai thích truyện hậu cung nói chung và Chân Hoàn truyện nói riêng). Mình không có mục đích thương mại hay gì cả. Đã xin phép người dịch và nhận được sự đồng ý.…

Hậu cung Như Ý truyện - Quyển 5

Hậu cung Như Ý truyện - Quyển 5

Tác giả:

61,974 294 22

Tác giả: Lưu Diễm Tử Dịch : Phạm Minh Hậu Mình cop lại đăng lên để tiện mình đọc (và cả những ai thích truyện hậu cung nói chung và Chân Hoàn truyện nói riêng). Mình không có mục đích thương mại hay gì cả. Đã xin phép người dịch và nhận được sự đồng ý.…

Hậu cung Như Ý truyện - Quyển 4

Hậu cung Như Ý truyện - Quyển 4

Tác giả:

85,255 349 17

Tác giả: Lưu Diễm Tử Dịch : Phạm Minh Hậu Mình cop lại đăng lên để tiện mình đọc (và cả những ai thích truyện hậu cung nói chung và Chân Hoàn truyện nói riêng). Mình không có mục đích thương mại hay gì cả. Đã xin phép người dịch và nhận được sự đồng ý.…

Hậu cung Như Ý truyện - Quyển 3

Hậu cung Như Ý truyện - Quyển 3

Tác giả:

89,084 413 16

Tác giả: Lưu Diễm Tử Dịch : Phạm Minh Hậu Mình cop lại đăng lên để tiện mình đọc (và cả những ai thích truyện hậu cung nói chung và Chân Hoàn truyện nói riêng). Mình không có mục đích thương mại hay gì cả. Đã xin phép người dịch và nhận được sự đồng ý.…

Hậu cung Như Ý truyện - Quyển 2

Hậu cung Như Ý truyện - Quyển 2

Tác giả:

632 15 18

Tác giả: Lưu Diễm Tử Dịch : Phạm Minh Hậu Mình cop lại đăng lên để tiện mình đọc (và cả những ai thích truyện hậu cung nói chung và Chân Hoàn truyện nói riêng). Mình không có mục đích thương mại hay gì cả. Đã xin phép người dịch và nhận được sự đồng ý.…

Hậu cung Như Ý truyện - Quyển 1

Hậu cung Như Ý truyện - Quyển 1

Tác giả:

133,802 1,609 37

Tác giả: Lưu Diễm Tử Dịch: Phạm Minh Hậu (từ chương 12). 1 web truyện trên mạng mình không nhớ tên (12 chương đầu) Mình cop lại đăng lên để tiện mình đọc (và cả những ai thích truyện hậu cung nói chung và Chân Hoàn truyện nói riêng). Mình không có mục đích thương mại hay gì cả. Đã xin phép người dịch và nhận được sự đồng ý.…