Vyhunu0-0
/Tokyo revengers/Đại Gia và Người Đẹp

/Tokyo revengers/Đại Gia và Người Đẹp

Tác giả:

104 15 1

Truyện kể về các Cp:Draken×Mikey,Baji×Chifuyu×Kazutora,Hanma×Kisaki,HakkaixMitsuya,Mucho×Sanzu,Angry×Smiley,Ran×Rindou,Koko×Inui, Takeomi×Shin, Kakuchou×Izana,Naoto×Takemichi,Benkei×Wakasa…

/Tokyo revengers/Này!Yêu tao đi

/Tokyo revengers/Này!Yêu tao đi

Tác giả:

2,637 296 7

Truyện kể về các Cp chính Draken×Mikey,Baji×Chifuyu×Kazutora,Hanma×Kisaki,HakkaixMitsuya,Mucho×Sanzu,Angry×Smiley,Ran×Rindou,Koko×Inui, Takeomi×Shin, Kakuchou×Izana,Naoto×Takemichi,Benkei×Wakasa(Mong mọi người ủng hộ •👄•❤️)…

(Tokyo Revengers)Xuyên Không Ta Dành Lại Nam Chính Từ Tay Nữ Chính

(Tokyo Revengers)Xuyên Không Ta Dành Lại Nam Chính Từ Tay Nữ Chính

Tác giả:

2,631 321 10

Truyện sẽ nói về cách các bé bot dành lại top của mình các Cp sẽ có trong truyện là:Draken×Mikey,Baij×Chifuyu×Kazutora, HakkaixMitsuya,Hanma×Kisaki,Mucho×Sanzu,Takeomi×Shin,Angry×Smiley,Ran×Rindou, Kakuchou×Izana,Kokonoi×Inui,Naoto×Takemichi,Benkei×Wakasa><…