TrnTh2839
[Taegyu ver] I think I'm ugly

[Taegyu ver] I think I'm ugly

Tác giả:

1,069 235 15

"Sẽ chẳng ai muốn yêu một người xấu xí như tao đâu Heeseung"Beomgyu thảy viên đá trên tay xuống đất cùng lúc ngước mắt lên nhìn Heeseung vẫn còn đứng tồng ngồng trước mặt mình."Ôi thôi bạn tôi ơi, làm ơn đi. Mày đã ủ rũ như thế này được 2 tiết rồi đấy, đứng lên đi nào"Mặc dù Heeseung đã dùng tông giọng chán ngắt đó nói với anh đã là lần thứ en nờ phẩy nhưng Beomgyu vẫn chẳng phản ứng lại gì nhiều ngoài cái lắc đầu dường như đã trở thành một thói quen."Học làm gì nữa khi mà mang trên mình khuôn mặt xấu xí này cơ chứ. Chẳng để làm gì"Fic gốc: https://t.co/NCq1K4r5gIAu:@Nazie_e●Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả…

[Chuyển ver] [Taegyu] DẰN VẶT

[Chuyển ver] [Taegyu] DẰN VẶT

Tác giả:

3,334 323 23

Fic gốc: https://www.wattpad.com/story/242972899?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=TrnTh2839&wp_originator=%2Ffa0aiGPWl6l448EwySHQLdJp3uL4RqFl36ZMXRr0%2F93fjeekwGxcNc%2BBi6Y%2FPLqtRw1vMqFs7c%2Fh6LCBUbbW%2BmRe%2FE7VPMDnTvPFl%2F1W7Fs8aaG%2FKxJ0wN8PwHiwa%2FrAu: @AnnaCarneyTác giả chính: FordCÓ H●Chữ in nghiêng trong fic là flashback●Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả…

[Taegyu ver] Couple Cá Biệt

[Taegyu ver] Couple Cá Biệt

Tác giả:

3,639 489 11

Fic gốc: https://www.wattpad.com/story/206438345-b%C3%A1c-chi%E1%BA%BFn-couple-c%C3%A1-bi%E1%BB%87tAu: @__GukkinieSẽ thế nào nếu một học sinh cá biệt nhìn trúng một học sinh cá biệt khác? Người trước mắt là theo đuổi hay trốn chạy? Như hai đường thẳng song song, một muốn thay đổi chu kì, một lại tạo nên tường cấm●Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả…