TcL742
[ BHTT ] Nữ Phụ Chị Đến Trước Nam Chủ, Em Chính Là Của Chị a (Tự viết )

[ BHTT ] Nữ Phụ Chị Đến Trước Nam Chủ, Em Chính Là Của Chị a (Tự viết )

Tác giả:

699 73 8

Thể loại : bách hợp, ngọt, xuyên sách. He. NV: Mộng Lưu Y - Cố Tưởng VyTác giả: Tắc Lị Á( Tự viết )…

[ BHTT - Thuần Việt ] Duyên

[ BHTT - Thuần Việt ] Duyên

Tác giả:

27 8 3

Thể loại: bách hợp, thuần việt, làng quê Việt Nam Nv: Bùi Cẩm Chi - Nguyễn Mai LinhTác giả: Tắc Lị Á ( Tự viết )*****Truyện được viết theo cảm hứng của tác giả, không có lịch đăng chính thức. Tác giả lần đầu viết truyện nên giọng văn không hay lắm mong mọi người cho xin ý kiến.…