RubyRuan_69
[BHTT] [QT] Ngược Văn Thế Thân Alpha Không Làm - Nhân Vưu

[BHTT] [QT] Ngược Văn Thế Thân Alpha Không Làm - Nhân Vưu

Tác giả:

1,955 152 11

Văn án: Ngược văn thế thân Alpha không làm Tác giả: Nhân Vưu Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 2761 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 8536 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 3955 Văn chương tích phân: 90,190,480 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: * chính văn kết thúc * tám tỷ nhi Tiến độ truyện: Còn tiếp Số lượng từ toàn truyện: 425447 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Giới giải trí Ngọt văn Xuyên thư Vườn trường Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Diệp Từ, Hứa Hàm Yên ( sửa tên trước: Tống Tâm Ngôn ) ┃ vai phụ: ◆ dự thu cầu cất chứa ◆ ┃ cái khác: abo, nghịch tập, chân nhân tú, từ giáo phục đến váy cưới…

[BHTT] [QT] Xuyên Thư Trở Về Ta Thành Chính Mình Thế Thân - Đản Thát Sa

[BHTT] [QT] Xuyên Thư Trở Về Ta Thành Chính Mình Thế Thân - Đản Thát Sa

Tác giả:

4,170 138 14

Tác phẩm: Xuyên thư trở về ta thành chính mình thế thân Tác giả: Đản Thát Sa Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 15965 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 13455 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 31894 Văn chương tích phân: 380,384,032 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm: Chính kịch Hệ liệt tương ứng: Bách hợp đã kết thúc Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 516384 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Đô thị tình duyên Luyến ái hiệp ước Giới giải trí Xuyên thư Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thời Nhứ \\\\ Mạnh Hành ┃ vai phụ: Thẩm Thiêm Thanh ┃ cái khác: Tiếp đương văn 《 thân cận đối tượng là nhân ngư 》 cầu cất chứa…

[BHTT] [QT] Nàng Hoa Hồng - Ứng Đắc Tiêu Hạ Lộc

[BHTT] [QT] Nàng Hoa Hồng - Ứng Đắc Tiêu Hạ Lộc

Tác giả:

3,962 177 11

Tác phẩm: Nàng hoa hồng Tác giả: Ứng Đắc Tiêu Hạ Lộc Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 6620 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 9658 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 11779 Văn chương tích phân: 146,123,104 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Không rõ Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Ta kết thúc lạp ô ô ô ô ô! Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 370618 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Niên hạ Đô thị tình duyên Yêu sâu sắc Giới giải trí Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Trình Ảnh, Giang Hàm Quang ┃ vai phụ: Tạm vô ┃ cái khác: Bách hợp ABO…

[BHTT] [QT] Sư Tôn, Ta Này Kịch Bản Sai Rồi - Thời Chước

[BHTT] [QT] Sư Tôn, Ta Này Kịch Bản Sai Rồi - Thời Chước

Tác giả:

6,790 311 12

Tác phẩm: Sư tôn, ta này kịch bản sai rồi Tác giả: Thời Chước Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 2955 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 15123 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 5728 Văn chương tích phân: 142,820,928 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cổ kính - tiên hiệp Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Phong cách tác phẩm: Chính kịch Hệ liệt tương ứng: Ái phi Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 533867 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Tiên hiệp tu chân Trọng sinh Hệ thống Xuyên thư Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tuy (sui) an, đạm (tan) uẩn (yun)) ┃ vai phụ: Tiếp đương 《 hệ thống hố ta hắc hóa nữ chủ ( mạt thế )》 ┃ cái khác: Yêu sâu sắc, trọng sinh, xuyên thư, tu tiên, ngọt sủng, nữ xứng, nữ chủ, thăng cấp lưu, gl…

[BHTT] [QT] Ly Hôn Sau Bắt Đầu Yêu Đương - Giang Sừ Táng Hoa

[BHTT] [QT] Ly Hôn Sau Bắt Đầu Yêu Đương - Giang Sừ Táng Hoa

Tác giả:

7,405 488 14

Tác phẩm: Ly hôn sau bắt đầu yêu đương Tác giả: Giang Sừ Táng Hoa Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 10233 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 24945 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 19137 Văn chương tích phân: 303,441,568 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm: Chính kịch Hệ liệt tương ứng: Trồng cây trung ( ổn định đổi mới đát ) chi gương vỡ lại lành Tiến độ truyện: Còn tiếp Số lượng từ toàn truyện: 490304 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Sinh con Yêu sâu sắc Gương vỡ lại lành Tình yêu và hôn nhân Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lạc Chân, Ninh Nhu ┃ vai phụ: Ninh Bảo Bảo, Lạc Phồn Tinh, Hứa Nhất Nặc ┃ cái khác: 【 kết hôn sau bắt đầu yêu đương GL】 cầu dự thu ~…

[BHTT] [QT] Xuyên Thành Thời Xưa Cẩu Huyết Trong Sách Tra A - Lạc Tiểu Phái

[BHTT] [QT] Xuyên Thành Thời Xưa Cẩu Huyết Trong Sách Tra A - Lạc Tiểu Phái

Tác giả:

16,768 1,075 10

Tác phẩm: Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra a Tác giả: Lạc Tiểu Phái Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 9853 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 20434 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 15213 Văn chương tích phân: 231,202,752 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Còn tiếp xông lên! Tiến độ truyện: Còn tiếp Số lượng từ toàn truyện: 338777 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Trọng sinh Vả mặt Ngọt văn Xuyên thư Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn ┃ vai phụ: 《 chia tay sau cùng tiền nhiệm yêu đương 》 ┃ cái khác: abo,gl, xuyên thư…

[BHTT] [QT] Long Nữ Luôn Muốn Cướp Đi Nữ Chủ - Doanh Tụ

[BHTT] [QT] Long Nữ Luôn Muốn Cướp Đi Nữ Chủ - Doanh Tụ

Tác giả:

6,268 416 15

Tác phẩm: Long nữ luôn muốn cướp đi nữ chủ Tác giả: Doanh Tụ Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 4051 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 13306 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 4693 Văn chương tích phân: 166,266,592 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Cố hương bách hợp nở khắp sườn núi - bách hợp chi mau xuyên Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 426183 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Giới giải trí Hệ thống Mau xuyên Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Bùi Ninh, Kiều Tụng ┃ vai phụ: Thanh Đoàn, Lục Tấn Tiêu ┃ cái khác:…

[BHTT] [QT] Đại Lão Nàng Chỉ Nghĩ Quá Bình Thường Sinh Hoạt - Ngũ Mãn

[BHTT] [QT] Đại Lão Nàng Chỉ Nghĩ Quá Bình Thường Sinh Hoạt - Ngũ Mãn

Tác giả:

8,128 283 10

Tác phẩm: Đại lão nàng chỉ nghĩ quá bình thường sinh hoạt Tác giả: Ngũ Mãn Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 707 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 4360 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 2124 Văn chương tích phân: 46,328,152 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - giả tưởng lịch sử - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Không thuộc hệ liệt nào Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 280542 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: vip cường đẩy huy hiệu Tag: Cường cường Yêu sâu sắc Tiên hiệp tu chân Sảng văn Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tưởng Đồng, Du Triều Hoàn ┃ vai phụ: Đang ở đổi mới 《 bạch nguyệt quang lại là ta chính mình 》 ┃ cái khác:…

[BHTT] [QT] Hoa Hồng Hàm Tuyết - Tiểu Đàn Loan

[BHTT] [QT] Hoa Hồng Hàm Tuyết - Tiểu Đàn Loan

Tác giả:

10,360 448 15

Tác phẩm: Hoa hồng hàm tuyết Tác giả: Tiểu Đàn Loan Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 30212 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 35638 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 110292 Văn chương tích phân: 1,170,297,216 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Còn tiếp trung Tiến độ truyện: Còn tiếp Số lượng từ toàn truyện: 705084 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Duyên trời tác hợp Ngọt văn Xuyên thư Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tống Oanh Thời, Hoài Nhứ ┃ vai phụ: ┃ cái khác:…

[BHTT] [QT] Nữ Chủ Đem Ác Độc Nữ Xứng Liền Người Mang Kịch Bản Cùng Nhau Đoạt Đi

[BHTT] [QT] Nữ Chủ Đem Ác Độc Nữ Xứng Liền Người Mang Kịch Bản Cùng Nhau Đoạt Đi

Tác giả:

12,950 814 12

Tác phẩm: Nữ chủ đem ác độc nữ xứng liền người mang kịch bản cùng nhau đoạt đi rồi Tác giả: Hòa Trù Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 2537 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 8700 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 3338 Văn chương tích phân: 86,682,816 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - giả tưởng lịch sử - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Nữ chủ là ngự tỷ · mới mẻ kết thúc Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 320092 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Cường cường Ngọt văn Mau xuyên Sảng văn Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tuân Y ┃ vai phụ: Trúc Hoa, Dịch Tử Thạch, Cố Quan Ngọc, Nhậm Uyển, Bồ Ngưng Ti ┃ cái khác: Hệ thống, ngự tỷ, mau xuyên, bách hợp…

[BHTT] [QT] Cùng Nữ Chủ Mụ Mụ HE - Hề Mộc Tiêu Tiêu

[BHTT] [QT] Cùng Nữ Chủ Mụ Mụ HE - Hề Mộc Tiêu Tiêu

Tác giả:

15,012 776 10

Tác phẩm: Cùng nữ chủ mụ mụ HE Tác giả: Hề Mộc Tiêu Tiêu Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 10640 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 17282 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 6972 Văn chương tích phân: 200,752,368 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Dự thu trung Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 321360 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Yêu sâu sắc Nữ xứng Ngọt văn Xuyên thư Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tô Minh, Cố Trản Từ ┃ vai phụ: Tiếp theo thiên 《 một giấc ngủ dậy đối tượng biến thành lão a di 》 ┃ cái khác: Nữ chủ mụ mụ…

[BHTT] [QT] Chưa Đã Thèm - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử

[BHTT] [QT] Chưa Đã Thèm - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử

Tác giả:

7,959 334 9

Tác phẩm: Chưa đã thèm Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 8679 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 11182 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 6451 Văn chương tích phân: 321,183,072 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Gõ bảng đen! Tiếp theo bổn! Tiến độ truyện: Còn tiếp Số lượng từ toàn truyện: 267704 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Đô thị tình duyên Yêu sâu sắc Nhân duyên tình cờ gặp gỡ Ngọt văn Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hòa Kính, Lâm Nghi Tốc ┃ vai phụ: ┃ cái khác:…

[BHTT] [QT] Đánh Dấu Ta Được Không - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống

[BHTT] [QT] Đánh Dấu Ta Được Không - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống

Tác giả:

4,940 146 12

Tác phẩm: Đánh dấu ta được không Tác giả: Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 2406 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 10637 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 4730 Văn chương tích phân: 177,780,144 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Tình cảm mãnh liệt sáng tác Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 510412 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: vip cường đẩy huy hiệu Tag: Yêu sâu sắc Ngọt văn Sảng văn Vườn trường Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Kỳ Hướng Tinh O; Loan Lễ A ┃ vai phụ: Nhạc Thu, Tần Thanh ┃ cái khác: Chưa nghĩ ra…

[BHTT] [QT] Thái Quá - Nhiệt Đáo Hôn Quyết

[BHTT] [QT] Thái Quá - Nhiệt Đáo Hôn Quyết

Tác giả:

12,941 469 13

Tác phẩm: Thái quá Tác giả: Nhiệt Đáo Hôn Quyết Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 17444 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 21789 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 52225 Văn chương tích phân: 786,933,696 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: ◎ kết thúc thỉnh dùng ◎ Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 622966 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Đô thị tình duyên Yêu sâu sắc Duyên trời tác hợp Giới giải trí Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lộc Tri Vi, Tang Vãn Từ ┃ vai phụ: ┃ cái khác:…

[BHTT] [QT] Thập Phần Thiên Vị - Lạc Dương bibi

[BHTT] [QT] Thập Phần Thiên Vị - Lạc Dương bibi

Tác giả:

9,308 328 13

Tác phẩm: Thập phần thiên vị Tác giả: Lạc Dương bibi Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 6657 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 18681 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 8996 Văn chương tích phân: 345,643,456 Thể loại truyện: Nguyên sang bách hợp cận đại hiện đại tình yêu Thị giác tác phẩm: Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm: Chính kịch Hệ liệt tương ứng: Kết thúc có thể tể Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 396076 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Niên hạ Đô thị tình duyên Cận thủy lâu đài Ngọt văn Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Quý Hạ, Giang Vãn Thu ┃ vai phụ: Hạ bổn viết 《 đừng đánh ta chủ ý 》 ┃ cái khác:…

[BHTT] [QT] Xuyên Thành Nữ Chủ Pháo Hôi Nương Tử - Lý Trọng

[BHTT] [QT] Xuyên Thành Nữ Chủ Pháo Hôi Nương Tử - Lý Trọng

Tác giả:

16,551 819 13

Tác phẩm: Xuyên thành nữ chủ pháo hôi nương tử Tác giả: Lý Trọng Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 4537 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 10316 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 5856 Văn chương tích phân: 260,478,112 Thể loại truyện: Nguyên sang bách hợp giả tưởng lịch sử tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm: Cười ầm lên Hệ liệt tương ứng: Có thể ăn đường đỏ Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 593309 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Hoan hỉ oan gia Xuyên qua thời không Hệ thống Nữ giả nam trang Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lạc Tiêu Tiêu, Cố Phỉ Âm ┃ vai phụ: Dự thu 《 nữ chủ cùng nữ vai ác đều yêu ta 》 cầu cất chứa ┃ cái khác: Kết thúc văn 《 ngây thơ Thái Tử gia một thân liền bốc khói gl》…

[BHTT] [QT] Trọng Sinh Sau Bạch Nguyệt Quang Hôn Ta - Alexia0

[BHTT] [QT] Trọng Sinh Sau Bạch Nguyệt Quang Hôn Ta - Alexia0

Tác giả:

14,936 697 13

Tác phẩm: Trọng sinh sau bạch nguyệt quang hôn ta Tác giả: Alexia0 Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 652 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 8221 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 870 Văn chương tích phân: 86,123,520 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Chá cô thiên Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 194525 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Yêu sâu sắc Giới giải trí Trọng sinh Ngọt văn Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tô Duyệt Cẩn, Tần Liễm Vi ┃ vai phụ: ┃ cái khác:…

[BHTT] [QT] Ta Cắn CP Là Giả - Thư Ngữ Dao

[BHTT] [QT] Ta Cắn CP Là Giả - Thư Ngữ Dao

Tác giả:

6,972 279 11

Tác phẩm: Ta cắn cp là giả Tác giả: Thư Ngữ Dao Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 1912 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 7464 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 2408 Văn chương tích phân: 152,257,984 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: ☆★ chủ càng trung ★☆ Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 380021 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Đô thị tình duyên Yêu sâu sắc Giới giải trí Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Quý Phù Chu, Diệp Thính Phong ┃ vai phụ: Trình Quan Nguyệt ┃ cái khác: Dự thu 《 về hưu ma pháp thiếu nữ lại vào nghề chỉ nam 》…

[BHTT] [QT] Xuyên Thư Sau Ta Bẻ Cong Nữ Chủ O - Linh Chu

[BHTT] [QT] Xuyên Thư Sau Ta Bẻ Cong Nữ Chủ O - Linh Chu

Tác giả:

16,784 736 11

Tác phẩm: Xuyên thư sau ta bẻ cong nữ chủ O Tác giả: Linh Chu Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 3697 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 19426 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 4574 Văn chương tích phân: 181,029,920 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Hoa khai hương mãn tay áo [ bách hợp ] Chi theo gió vượt sóng Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 368880 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Đô thị tình duyên Giới giải trí Ngọt văn Xuyên thư Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hạ Linh Tinh, Thư Minh Lam ┃ vai phụ: Tiếp đương văn 《 giả thiên kim là mãn cấp trà xanh 》 ┃ cái khác: Dự thu văn 《 ở trong trò chơi sinh tồn cùng người đối diện luyến ái 》…

[BHTT] [QT] Chia Tay Sau Ta Như Cũ Khuynh Đảo Chúng Sinh - Túy Ngữ Tinh Lan

[BHTT] [QT] Chia Tay Sau Ta Như Cũ Khuynh Đảo Chúng Sinh - Túy Ngữ Tinh Lan

Tác giả:

16,816 736 15

Tác phẩm: Chia tay sau ta như cũ khuynh đảo chúng sinh Tác giả: Túy Ngữ Tinh Lan Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 2210 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 11339 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 3478 Văn chương tích phân: 160,061,584 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Đã hoàn thành Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 370000 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Trọng sinh Ngọt văn Sảng văn Báo thù ngược tra Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lam Mộc Vũ; Lê Nhược Nam ┃ vai phụ: Cầu dự thu 《 xuyên thư sau ta thành vai ác lòng bàn tay sủng 》 ┃ cái khác: Trọng sinh; đổi công; ngược tra…