Thông báo: Truyen4u.Net có tên miền mới là Truyen3s.Com
Quảng cáo giúp duy trì website để phục vụ các bạn tốt hơn. Xin cảm ơn các bạn! Tab chỉ nhảy 5 lần/1h.
Red_Apple_2109
【𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬】Tổng hợp headcanon

【𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬】Tổng hợp headcanon

40 18 2

𝚃𝚒𝚝𝚕𝚎 : 【𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬】Tổng hợp headcanon𝙿𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐 : Nhiều cp𝙳𝚒𝚜𝚌𝚕𝚊𝚒𝚖𝚎𝚛 : Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Wakui Ken𝙲𝚊𝚐𝚎𝚝𝚘𝚛𝚢 : BL, OOC, oneshot, headcanon, drabble, all cp𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐 : OOC, có thể có những chi tiết lệch nguyên tác, 18+ hoặc gây khó chịu. Cân nhắc kĩ trước khi xem.𝚂𝚝𝚊𝚝𝚞𝚜 : On-going.27/1/22…

[ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬|𝙼𝚞𝚂𝚊𝚗 ] Chuyện Cũ Năm Ấy Giờ Đâu Rồi ?

[ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬|𝙼𝚞𝚂𝚊𝚗 ] Chuyện Cũ Năm Ấy Giờ Đâu Rồi ?

424 118 5

𝚂𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢 : Tổng hợp các headcanon và drabble về MuSan mình viết cho blog @Võ Đằng thương Thiên Dạ𝚃𝚒𝚝𝚕𝚎 : [ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬|𝙼𝚞𝚂𝚊𝚗 ] Chuyện Cũ Năm Ấy Giờ Đâu Rồi ?𝙿𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐𝚜 : MuSan | Muto Yasuhiro x Sanzu (Akashi) Haruchiyo/Mucho x Sanzu𝙳𝚒𝚜𝚌𝚕𝚊𝚒𝚖𝚎𝚛 : Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Wakui Ken.𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐 : OOC, có thể có những chi tiết lệch nguyên tác, 18+ hoặc gây khó chịu. Cân nhắc kĩ trước khi xem.𝚂𝚝𝚊𝚝𝚞𝚜 : On-going𝙲𝚊𝚐𝚎𝚝𝚘𝚛𝚢 : BL, fanfiction, drabble, headcanon, draftVui lòng không mượn idea hay repost !__________________________________________________Đọc bản chữ nghiêng tại wattpad @Red_Apple_2109https://www.wattpad.com/user/Red_Apple_2109Một chiếc bìa xinh xẻo được tài trợ bởi Thư @Anh Thuwu…

[ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬|𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ] Chết Trẻ

[ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬|𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ] Chết Trẻ

34 9 1

𝚃𝚒𝚝𝚕𝚎 : [ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬|𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ] Chết Trẻ𝚂𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢 : Cho đến tận bây giờ, Manjiro vẫn cứ ngây ngẩn, chìm trong nhung nhớ đến vạn dặm trùng phương.Vấn vương, cho một thanh xuân đã chết khi vẫn còn rất trẻ.𝙿𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐𝚜 : Drakey | Ryuguji Ken x Sano Manjiro/Draken x Mikey𝙳𝚒𝚜𝚌𝚕𝚊𝚒𝚖𝚎𝚛 : Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Wakui Ken.𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐 : OOC, có thể có những chi tiết lệch nguyên tác, 18+ hoặc gây khó chịu. Cân nhắc kĩ trước khi xem.𝙴𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐 : SE. 𝚂𝚝𝚊𝚝𝚞𝚜 : Completed.𝙲𝚊𝚐𝚎𝚝𝚘𝚛𝚢 : BL, fanfiction𝚆𝚘𝚛𝚍𝚌𝚘𝚞𝚗𝚝 : 342w𝙽𝚘𝚝𝚎 : Dao tới dao tới~~ Với sự tài trợ siêu có tâm từ chị Mai 🥺🥺🥺🥺🥺Vui lòng không mượn idea hay repost !__________________________________________________Đọc bản chữ nghiêng tại wattpad @Red_Apple_2109https://www.wattpad.com/user/Red_Apple_21095/1/2022…

[ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬|𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ] Một Kiếp Trải Đầy Sương Gió

[ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬|𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ] Một Kiếp Trải Đầy Sương Gió

48 16 1

𝚂𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢 : Sau này nghĩ lại, Manjiro vẫn không khỏi cảm thán duyên phận thật kỳ diệu, có thể biến bọn họ đi từ tri kỷ đến tử địch, lại từ tử địch hoá tình nhân, và sau cùng lại nắm tay nhau bước qua một kiếp trải đầy hoa lá cùng những gió sương.𝚃𝚒𝚝𝚕𝚎 : [ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬|𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ] Một Kiếp Trải Đầy Sương Gió𝙿𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐𝚜 : Drakey | Ryuguji Ken x Sano Manjiro/Draken x Mikey𝙳𝚒𝚜𝚌𝚕𝚊𝚒𝚖𝚎𝚛 : Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Wakui Ken.𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐 : OOC, có thể có những chi tiết lệch nguyên tác, 18+ hoặc gây khó chịu. Cân nhắc kĩ trước khi xem.𝙴𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐 : HE. 𝚂𝚝𝚊𝚝𝚞𝚜 : Completed.𝙲𝚊𝚐𝚎𝚝𝚘𝚛𝚢 : BL, fanfiction𝚆𝚘𝚛𝚍𝚌𝚘𝚞𝚗𝚝 : 785w𝙽𝚘𝚝𝚎 : Vốn dĩ định phát dao nhma may có Chuông bẻ lại 🙈🙈 Dù sau đó chị ta cũng xiên tôi lòi ruột nhma,,,,,Vui lòng không mượn idea hay repost !__________________________________________________Đọc bản chữ nghiêng tại wattpad @Red_Apple_2109https://www.wattpad.com/user/Red_Apple_21093/1/22Một chiếc bìa siêu hịn được tài trợ bởi Thư @Anh Thuwu…

[ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬|𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ] Fuascailt

[ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬|𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ] Fuascailt

62 22 1

𝚂𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢 : Fuascailt (n) : Cứu chuộcManjiro từng nghĩ đến việc tự sát.Không chỉ một, mà là rất nhiều lần.𝙿𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐𝚜 : Drakey | Ryuguji Ken x Sano Manjiro/Draken x Mikey𝚃𝚒𝚝𝚕𝚎 : [ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬|𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ] Fuascailt𝙳𝚒𝚜𝚌𝚕𝚊𝚒𝚖𝚎𝚛 : Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Wakui Ken𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐 : OOC, FIC CÓ ĐỀ CẬP TỚI NHỮNG CHI TIẾT NHƯ SEFL-HARM VÀ TỰ SÁT, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC𝙴𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐 : HE𝚂𝚝𝚊𝚝𝚞𝚜 : Completed𝙲𝚊𝚐𝚎𝚝𝚘𝚛𝚢 : BL, fanfiction𝚆𝚘𝚛𝚍𝚌𝚘𝚞𝚗𝚝 : 555w𝙽𝚘𝚝𝚎 : Mình lấy idea từ #CMN3296 của NSX Thử Thách Viết LáchVui lòng không repost !__________________________________________________Đọc bản chữ nghiêng tại wattpad @Red_Apple_2109https://www.wattpad.com/user/Red_Apple_210925/12/21…

[ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 ] 𝙼𝚞𝚂𝚊𝚗

[ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 ] 𝙼𝚞𝚂𝚊𝚗

6,854 843 12

𝙿𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐𝚜 : MuSan| Muto Yasuhiro x Sanzu (Akashi) Haruchiyo/Mucho x Sanzu𝚃𝚒𝚝𝚕𝚎 : [ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 ] 𝙼𝚞𝚂𝚊𝚗 𝚂𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢 : Mucho và hành trình bị ghệ block của ổng𝙳𝚒𝚜𝚌𝚕𝚊𝚒𝚖𝚎𝚛 : Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Wakui Ken𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐 : OOC, có thể có những chi tiết lệch nguyên tác, 18+ hoặc gây khó chịu. Cân nhắc kĩ trước khi xem.𝚂𝚝𝚊𝚝𝚞𝚜 : On-going𝙲𝚊𝚐𝚎𝚝𝚘𝚛𝚢 : BL, fanfiction, textfic𝙽𝚘𝚝𝚎 : OOC, CỰC KỲ OOC, CHỨA NHỮNG TỪ NGỮ THÔ TỤC, CÂN NHẮC THẬT KỸ TRƯỚC KHI XEM__________________________________________________Đọc bản chính chủ tại wattpad @Red_Apple_2109https://www.wattpad.com/user/Red_Apple_210924/10/21…

[𝐓𝐨𝐤𝐑𝐞𝐯|𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢] Hạ Tắt, Nắng Tàn, Ta Còn Thương Nhau

[𝐓𝐨𝐤𝐑𝐞𝐯|𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢] Hạ Tắt, Nắng Tàn, Ta Còn Thương Nhau

85 16 1

𝚃𝚒𝚝𝚕𝚎 : [ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬|𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ] Hạ Tắt, Nắng Tàn, Ta Còn Thương Nhau𝚂𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢 : Và khi mọi thứ đã an yên, cũng là lúc ánh mai chẳng còn rọi tới vai em hao gầy.𝙿𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐𝚜 : Drakey | Ryuguji Ken x Sano Manjiro/Draken x Mikey𝙳𝚒𝚜𝚌𝚕𝚊𝚒𝚖𝚎𝚛 : Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Wakui Ken𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐 : OOC, có thể có những chi tiết lệch nguyên tác, 18+ hoặc gây khó chịu. Cân nhắc kĩ trước khi xem.𝙴𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐 : HE𝚂𝚝𝚊𝚝𝚞𝚜 : Completed𝙲𝚊𝚐𝚎𝚝𝚘𝚛𝚢 : BL, fanfiction𝚆𝚘𝚛𝚍𝚌𝚘𝚞𝚗𝚝 : 314w𝙽𝚘𝚝𝚎 : Mình lấy idea từ #CMN2653 của NSX Thử Thách Viết LáchVui lòng không repost !__________________________________________________Đọc bản chữ nghiêng tại wattpad @Red_Apple_2109https://www.wattpad.com/user/Red_Apple_2109…

[ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬|𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ] Người Cũ Còn Thương

[ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬|𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ] Người Cũ Còn Thương

175 33 1

𝚃𝚒𝚝𝚕𝚎 : [ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬|𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ] Người Cũ Còn Thương𝚂𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢 : Suy cho cùng, giờ hai ta chỉ là người cũ còn thương.𝙿𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐𝚜 : Drakey | Ryuguji Ken x Sano Manjiro/Draken x Mikey𝙳𝚒𝚜𝚌𝚕𝚊𝚒𝚖𝚎𝚛 : Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Wakui Ken𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐 : OOC, có thể có những chi tiết lệch nguyên tác, 18+ hoặc gây khó chịu. Cân nhắc kĩ trước khi xem.𝙴𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐 : HE𝚂𝚝𝚊𝚝𝚞𝚜 : Completed𝙲𝚊𝚐𝚎𝚝𝚘𝚛𝚢 : BL, fanfiction, oneshot𝚆𝚘𝚛𝚍𝚌𝚘𝚞𝚗𝚝 : 655w𝙽𝚘𝚝𝚎 : Lấy timeline Bonten, nơi Kenchin tóc đen và trong mắt Manjiro chẳng còn ánh nắng. . .Vui lòng không mượn idea hay repost !__________________________________________________Đọc bản chữ nghiêng tại wattpad @Red_Apple_2109https://www.wattpad.com/user/Red_Apple_2109…

[𝐓𝐨𝐤𝐑𝐞𝐯|𝙺𝚊𝚔𝚞𝙸𝚣𝚊] 𝐀𝐁𝐎  -【 Dẫu Hai Ta Chẳng Có Ngày Mai 】

[𝐓𝐨𝐤𝐑𝐞𝐯|𝙺𝚊𝚔𝚞𝙸𝚣𝚊] 𝐀𝐁𝐎 -【 Dẫu Hai Ta Chẳng Có Ngày Mai 】

335 63 1

𝚂𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢 : Dẫu hai ta chẳng có ngày mai, miễn là còn hiện hữu, trên thế giới vẫn sẽ tồn tại một Izana đặt Kakucho lên trên bản thân, một Kakucho trân quý Izana còn hơn cả sinh mệnh.𝙿𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐𝚜 : Kakucho x Kurokawa Izana/KakuIza𝚃𝚒𝚝𝚕𝚎 : [𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 | 𝙺𝚊𝚔𝚞𝙸𝚣𝚊] 𝐇𝐞𝐚𝐝𝐜𝐚𝐧𝐨𝐧 𝐀𝐁𝐎 -【 Dẫu Hai Ta Chẳng Có Ngày Mai 】𝙳𝚒𝚜𝚌𝚕𝚊𝚒𝚖𝚎𝚛 : Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Wakui Ken𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐 : OOC, có thể có những chi tiết lệch nguyên tác, 18+ hoặc gây khó chịu. Cân nhắc kĩ trước khi xem.𝙲𝚊𝚐𝚎𝚝𝚘𝚛𝚢 : BL, fanfiction𝚆𝚘𝚛𝚍𝚌𝚘𝚞𝚗𝚝 : 556w𝚂𝚝𝚊𝚝𝚞𝚜 : Completed𝙽𝚘𝚝𝚎 : CHỨA NHỮNG TỪ NGỮ THÔ TỤC VÀ GÂY KHÓ CHỊU, CÂN NHẮC THẬT KĨ TRƯỚC KHI XEM…

[ 𝐓𝐨𝐤𝐑𝐞𝐯 ] Nếu Sau Cơn Mưa Chẳng Còn Là Nắng Đượm

[ 𝐓𝐨𝐤𝐑𝐞𝐯 ] Nếu Sau Cơn Mưa Chẳng Còn Là Nắng Đượm

921 210 22

𝚂𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢 : "Kenchin sẽ không sao đâu. Cậu ấy đã hứa sẽ cùng tao giành lấy thiên hạ mà."___________________________________________________𝚃𝚒𝚝𝚕𝚎 : [ 𝐓𝐨𝐤𝐑𝐞𝐯 ] Nếu Sau Cơn Mưa Chẳng Còn Là Nắng Đượm𝙿𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐 : Nhiều cp, chủ yếu là Ryuuguji Ken x Sano Manjiro/Draken x Mikey/Drakey/Drami.Ngoài ra còn có :Kakucho x Kurokawa Izana/KakuIzaMuto Yasuhiro x Sanzu Haruchiyo/Mucho x Sanzu/MuSanTakemichi x Hinata/TakeHina𝙳𝚒𝚜𝚌𝚕𝚊𝚒𝚖𝚎𝚛 : Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Wakui Ken𝙲𝚊𝚐𝚎𝚝𝚘𝚛𝚢 : BL, oneshot, drabble, all cp𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐 : OOC, có thể có những chi tiết lệch nguyên tác, 18+ hoặc gây khó chịu. Cân nhắc kĩ trước khi xem.𝚂𝚝𝚊𝚝𝚞𝚜 : On-going.21/11/21…

[ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 | 𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ] Thương

[ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 | 𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ] Thương

57 7 1

𝚂𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢 :Mannjiro à..Em nói, chúng ta của sau này, cái gì cũng có, chỉ là không có nhau.Nhưng mà em ơiTa làm gì có sau này ?___________________________________________________𝙿𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐𝚜 : Drakey | Ryuguji Ken x Sano Manjiro𝚃𝚒𝚝𝚕𝚎 : [ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 | 𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ] Thương𝙳𝚒𝚜𝚌𝚕𝚊𝚒𝚖𝚎𝚛 : Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Wakui Ken𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐 : OOC, có thể có những chi tiết lệch nguyên tác, 18+ hoặc gây khó chịu. Cân nhắc kĩ trước khi xem.𝙲𝚊𝚐𝚎𝚝𝚘𝚛𝚢 : BL, fanfiction, draft𝚂𝚝𝚊𝚝𝚞𝚜 : Completed𝙴𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐 : SE𝚆𝚘𝚛𝚍𝚌𝚘𝚞𝚗𝚝 : 403w𝙽𝚘𝚝𝚎 : Ngẫu hứng, được viết sau khi đọc chap 231, chưa beta. Nhiều câu không phải của mình, được gom góp và nhặt nhạnh từ rất nhiều nguồn.…

[𝐓𝐑|𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢] Chỉ Mong Chúng Ta Sẽ Không Là Những Phận Chết Trẻ

[𝐓𝐑|𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢] Chỉ Mong Chúng Ta Sẽ Không Là Những Phận Chết Trẻ

52 8 1

𝚂𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢 : "Hẹn mày ở một kiếp sau.."Nơi chúng ta chẳng còn là những phận chết trẻ...Nơi chúng ta sẽ cùng nhau già đi..Nơi chúng ta có thể cùng nhau sống đến khi bạc đầu.𝙿𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐𝚜 : Drakey | Ryuguji Ken x Sano Manjiro𝚃𝚒𝚝𝚕𝚎 : [ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 | 𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ] Chỉ Mong Chúng Ta Sẽ Không Là Những Phận Chết Trẻ𝙳𝚒𝚜𝚌𝚕𝚊𝚒𝚖𝚎𝚛 : Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Wakui Ken𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐 : OOC, có thể có những chi tiết lệch nguyên tác, 18+ hoặc gây khó chịu. Cân nhắc kĩ trước khi xem.𝙴𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐 : HE hay SE tuỳ cảm nhận người đọc𝚂𝚝𝚊𝚝𝚞𝚜 : Completed𝙲𝚊𝚐𝚎𝚝𝚘𝚛𝚢 : BL, fanfiction𝚆𝚘𝚛𝚍𝚌𝚘𝚞𝚗𝚝 : 300w𝙽𝚘𝚝𝚎 : Cả hai cùng chết, cũng có nghĩa là ở bên nhau.…

[ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 | 𝙱𝚊𝚓𝚒𝙵𝚞𝚢𝚞 ] 𝙳 𝚁 𝙴 𝙰 𝙼

[ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 | 𝙱𝚊𝚓𝚒𝙵𝚞𝚢𝚞 ] 𝙳 𝚁 𝙴 𝙰 𝙼

163 15 1

𝙿𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐𝚜 : Baji Keisuke x Matsuno Chifuyu | BajiFuyu𝚃𝚒𝚝𝚕𝚎 : [ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 | 𝙱𝚊𝚓𝚒𝙵𝚞𝚢𝚞 ] 𝙳 𝚁 𝙴 𝙰 𝙼𝙳𝚒𝚜𝚌𝚕𝚊𝚒𝚖𝚎𝚛 : Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Wakui Ken.𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐 : OOC, có thể có những chi tiết lệch nguyên tác, 18+ hoặc gây khó chịu. Cân nhắc kĩ trước khi xem.𝙴𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐 : SE.𝚂𝚝𝚊𝚝𝚞𝚜 : Completed.𝙲𝚊𝚐𝚎𝚝𝚘𝚛𝚢 : BL, fanfiction𝙽𝚘𝚝𝚎 : Một chiếc oneshort đã cũ, được mình viết từ lúc mới chập chững bước chân vào fd.…

[𝙺𝚘𝚔𝚘𝙸𝚗𝚞] Khi Ánh Nắng Rơi Trên Những Tán Cây

[𝙺𝚘𝚔𝚘𝙸𝚗𝚞] Khi Ánh Nắng Rơi Trên Những Tán Cây

170 29 1

Quà tri ân 100 flw from Táo with love <3_________________________________________________𝙿𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐 : KokoInu/Kokonoi Hajime x Inui Seishuu𝚃𝚒𝚝𝚕𝚎 : [ 𝑇𝑜𝑘𝑦𝑜 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟𝑠|𝙺𝚘𝚔𝚘𝙸𝚗𝚞] Khi Ánh Nắng Rơi Trên Những Tán Cây𝙳𝚒𝚜𝚌𝚕𝚊𝚒𝚖𝚎𝚛 : Nhân vật thuộc về Wakui Ken, không thuộc về tôi𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐 : OOC, lệch nguyên tác, có thể có những chi tiết 18+ hoặc gây khó chịu. Cân nhắc kĩ trước khi xem.𝙲𝚊𝚐𝚎𝚝𝚘𝚛𝚢 : BL, fanfiction.𝚂𝚝𝚊𝚝𝚞𝚜 : Completed.𝙴𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐 : (?)E, kết như thế nào tuỳ vào suy nghĩ của người đọc.𝙽𝚘𝚝𝚎 : Công đầu giúp mình hoàn thiện chiếc fic này thuộc về bé Mei và cô Dũ. Trong fic có đoạn mình tham khảo từ một chiếc cmt ở bên Writ-er Confession (Hiện đã bị thất lạc TvT)_________________________________________________…

[GoGe/KokoInu drabble] 𝙼𝚒𝚜𝚜

[GoGe/KokoInu drabble] 𝙼𝚒𝚜𝚜

165 18 1

𝙿𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐𝚜 : Gojo Satoru x Geto Suguru/Kokonoi Hajime x Inui Seishu | GoGe/KokoInu𝚃𝚒𝚝𝚕𝚎 : [GoGe/KokoInu drabble] 𝙼𝚒𝚜𝚜𝙳𝚒𝚜𝚌𝚕𝚊𝚒𝚖𝚎𝚛 : Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Akutami Gege và Wakui Ken.𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐 : OOC, có thể có những chi tiết lệch nguyên tác, 18+ hoặc gây khó chịu. Cân nhắc kĩ trước khi xem.𝚂𝚝𝚊𝚝𝚞𝚜 : Completed.__________________________________________________Đọc bản chữ nghiêng tại wattpad @Red_Apple_2109https://www.wattpad.com/user/Red_Apple_2109…

[ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 | 𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ] Always Here

[ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 | 𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ] Always Here

474 70 2

Chuyện kể về ngày nọ, khi hai đứa ngốc thương nhau. . .__________________________________________________Đọc bản chữ nghiêng tại wattpad @Red_Apple_2109https://www.wattpad.com/user/Red_Apple_2109…

[ GoGe ] Chuyện của sau này

[ GoGe ] Chuyện của sau này

92 10 1

Summary : Geto từng nghĩ, họ của sau này, cái gì cũng có, chỉ là không có nhau.Title : [ GoGe ] Chuyện Của Sau NàyAuthor : Red_Appe_2109Rating : K+Disclaimer : Nhân vật thuộc về Akutami Gege, còn số phận họ trong truyện này thuộc về tôi.Cagatory : FanficẢnh bìa : Design by Min_Narcissus | Vague_TeamStatus : On GoingNgày đăng : 03/06/2021Ngày hoàn : ??/??/202?…

[Đồng Nhân Thiên Quan Tứ Phúc] Năm Tháng Tựa Hoa Rơi

[Đồng Nhân Thiên Quan Tứ Phúc] Năm Tháng Tựa Hoa Rơi

153 19 1

Cố Tiếu Na, nửa đời chinh chiến cho non sông, thân nắm vạn binh, chưa tròn 15 đã phi thăng, trong tay là vô hạn vinh quang. Nhưng chỉ vì quá cố chấp, không phân biệt nổi kẻ ám hại với người tri kỉ. Tiểu Thái Tử ả từng thề bảo vệ cả đời lại chính là kẻ đã đẩy ả vào chỗ chết. Dọc ngang tung hoành một đời, cuối cùng lại chết chẳng toàn thây."Nếu đã không thể quay đầu, ta sẽ kéo các ngươi theo cùng."Thốt ra câu nói ấy, Cố Tiếu Na mỉm cười. Tai họa giáng xuống, vương quốc từng một thời phù trú nhường ấy, rốt cuộc cứ như vậy biến mất, hệt như chưa từng tồn tại. Thời gian trôi đi, lịch sử trở thành truyền thuyết, truyền thuyết trở thành huyền thoại. Bao năm sóng yên biển lặng, ngờ đâu Họa Các Minh Duyên Cố Tiếu Na, Tuyệt Cảnh Quỷ Vương từng một thời dấy lên tinh phong huyết vũ bỗng dưng tỉnh giấc.*Văn án ngắn gọn:Chuyện của một con Tuyệt thứ tư tỉnh giấc sau khi ngủ khoảng vài trăm năm, đi lang thang đây đó và bất ngờ gặp được chân ái của đời mình nên "Cô géi này thiệt nà thú zị. Em sẽ nà cụa tôi." Hahaha.. Đùa thôi :p*"Vứt bỏ giang sơn như hoạ.""Đổi lấy nụ cười tựa xuân hoa."*Tên: [Đồng Nhân Thiên Quan Tứ Phúc] Năm Tháng Tựa Hoa RơiTác giả: Nhất Thế An NhiênDiễn chính: Cố Tiếu Na x Lạc Linh Lan.Phụ diễn: Hoa Liên, Song Huyền, Bùi Thuỷ, Quyền Dẫn, Túc Nguyệt, Ngô Mai, Tín TìnhLưu ý: Lệch nguyên tác, cp chính là BÁCH HỢPNgày đăng: 23/07/2020Ngày hoàn : ??/??/202?Số chương : ???Tình trạng : Đang tiến hànhẢnh bìa des by @iwipaul | @KewtTeam…

[Đồng Nhân Attack on Titan] Tàn Tro

[Đồng Nhân Attack on Titan] Tàn Tro

150 25 1

Summary:"Có những bí mật cho dù che đậy tốt đến thế nào đi nữa, không sớm thì muộn. Tất cả đều sẽ phơi bày dưới ánh sáng."Quá khứ đã vỡ vụn dưới đống tro tàn. Nhưng niềm tin lại tái sinh trong ngọn lửa đỏ. Người xưa, chuyện xưa và cả tình cảm lặng thầm chôn giấu ngày xưa; tất thảy, đều sẽ được phơi bày..."Thế giới này, vốn dĩ chẳng có thứ được gọi là ' thánh thần '. Không muốn chết, thì đứng lên mà chiến đấu đi !"Thế giới khắc nghiệt, buộc một đứa trẻ phải lớn lên.Rồi tước đi sinh mạng của nó, trước khi nó kịp trưởng thành...*Author: Red_Apple_2109Title: [Đồng Nhân Attack On Titan] Tàn TroBìa: Design by mariantoine | CakeStore_TeamRating : K+, nữ chính không phải dạng ngoan hiền gì. Về cơ bản, tử tế lịch sự đúng chỗ và văng tục, khó chịu đúng người.Status : On goingNgày đăng : 25/04/2020Ngày hoàn : ??/??/202?Số chapter : ???…

[ Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư ] Đứa Con Của Trăng

[ Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư ] Đứa Con Của Trăng

579 64 2

Văn án : Bỉ Ngạn hoa.Không thanh khiết, cũng không vương bụi trần như hoa Sen. Cũng không cao cao tại thượng như vạn hoa chi vương Mẫu Đơn. Bỉ Ngạn mang theo chút gì đó buồn thẳm, mang theo chút gì đó tà ác, mang theo cả huyết sắc đỏ rực.Bỉ Ngạn tượng trưng cho vẻ đẹp của cái chết.Vậy nên, hãy cẩn thận. Nếu gặp phải kẻ mặc huyền y có gia văn Bỉ Ngạn, lập tức tránh xa hết mức có thể. Bởi vì, kẻ đó chính là một Ngân Lang, là người của Thanh Hoa Lâm thị !*Tại một lúc nào đó, ở một nơi nào đó..."Vân Mộng Giang Vãn Ngâm.""Vân Mộng Nguỵ Vô Tiện. Chẳng hay vị cô nương đây là ?""Thanh Hoa Lâm thị. An Nhiên, tự Tử Nguyệt.""Đồng môn, Diệp Anh, tự Quỳnh Như.""Đồng môn. Hạ Liễu, tự Thừa Phượng."*"Thứ lỗi, nhưng các cô tu ma sao ?""Thẳng thắn ghê nhỉ." Nàng mỉm cười "Nhưng không, chúng tôi không 'tu'. Mà vốn dĩ, chúng tôi đã có một nửa là 'ma' rồi."*Tên: [Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư] Đứa Con Của Trăng.Tác giả: Nhất Thế An NhiênDiễn chính : Dung Hoàn Viễn x Lâm Tử Nguyệt.Phụ diễn : Vong Tiện, Hi Trừng, Nhiếp Dao, Tang Nghi, Tiết Hiểu, Truy Lăng, Tống Ninh.Credit: Crevan_GessoLưu ý : Lệch nguyên tác, OOCNgày đăng : 13/03/2020Ngày hoàn : ??/??/202?Số chương : ???Tình trạng : Đang tiến hành.…