KieuHoaLau
【 Vong Tiện 】Hoan bao nhiêu

【 Vong Tiện 】Hoan bao nhiêu

Tác giả:

396 80 9

Tên gốc: Bản raw:--------------- Quỷ Đạo quả nhiên tổn hại tâm tính, bằng không Lam Vong Cơ như thế nào sẽ ở Bách Phượng Sơn thân rớt Ngụy Vô Tiện một tia thần thức? Này tia thần thức còn cư nhiên cùng Ngụy Vô Tiện bản nhân giống nhau ngốc (cũng không có). Này tia thần thức cần thiết thông qua thủ đoạn mới có thể trở về. Tư thiết cự nhiều, OOC đều là của ta!--------------- QT: KieuHoaLau…

【 Vong Tiện 】Nhớ những ngày Vân Mộng Đại sư huynh suỷ nhãi con

【 Vong Tiện 】Nhớ những ngày Vân Mộng Đại sư huynh suỷ nhãi con

Tác giả:

2,904 480 61

Tên gốc: 【 忘羡 】 记云梦大师兄揣崽儿的那些日子 Bản raw: qiaosangqiaoshibenti.lofter --------------- Nguyên tác hướng hòa bình bối cảnh ✓ Không phải lư hương ✓ Nếu Tàng Thư Các là thật sự ✓ Phi ABO, sinh tử báo động trước ✓ OOC báo động trước ✓ --------------- QT: KieuHoaLau…

【 Vong Tiện 】Nhị tương phùng

【 Vong Tiện 】Nhị tương phùng

Tác giả:

420 74 9

Tên gốc: 【 忘羡 】 两相逢 Bản raw: maimuyueer.lofter--------------------- Nguyên tác hướng bối cảnh. ✓ Yêu thầm. ✓ Tư thiết nhiều. ✓---------------------- QT: KieuHoaLau…

【 Vong Tiện 】【 ABO 】Tắc hạ có minh

【 Vong Tiện 】【 ABO 】Tắc hạ có minh

Tác giả:

3,913 485 25

Tên gốc: 【 忘羡 】【 ABO 】稷下有盟 Bản raw: baobeizhenni.lofter *Thiên Càn/Càn Nguyên: A; Cùng Nghi: B; Khôn Trạch: O --------------- ( Ta mẹ nó rốt cuộc có thể khai tân hố. ) Tư thiết phân hoá thời gian. Sớm sinh ra biết ngay, vãn muốn tới cập quan, giống nhau mười bốn lăm tuổi phân hoá nhiều nhất. ✓ Tư thiết phân hoá thời gian là bởi vì thân thể sai biệt, cùng thực lực không quan hệ. ✓ Tư thiết Thiên Càn thế gia thường thấy; Cùng Nghi mãn đường cái đều là; nhưng mặc kệ là thế gia vẫn là dân gian, Khôn Trạch đều cực kỳ thưa thớt. ✓ Não động nơi đó tân tu ABO giả thiết. ✓ Cái gọi là gặp mặt liền đắc tội, đắc tội liền phân hoá, phân hoá liền lũ định kỳ. Kiêu ngạo! ✓ Toàn văn trùng tu. ✓ --------------- QT: KieuHoaLau…

【 Vong Tiện 】Nghe không thấy

【 Vong Tiện 】Nghe không thấy

Tác giả:

1,390 150 12

Tên gốc:【 忘羡 】听不见 Bản raw: maimuyueer.lofter-------------------- Nguyên tác hướng ma sửa. ✓ Tranh thủ không viết quá dài. ✓ Não động nơi phát ra với Lam Vong Cơ ở Huyền Vũ động nói khúc danh. ✓ Ngụy Vô Tiện không nghe thấy sự, lúc sau hắn liền đem Kỉ đơn hướng che chắn. ✓----------------------- QT: KieuHoaLau…

【 Vong Tiện 】 Phụ thân cùng cha là không có khả năng sinh nhãi con

【 Vong Tiện 】 Phụ thân cùng cha là không có khả năng sinh nhãi con

Tác giả:

215 32 2

【 Vong Tiện 】 Tiểu oa nhi, ta nói cho ngươi, phụ thân cùng cha là không có khả năng sinh nhãi con Tên gốc: 【忘羡】小娃娃,我告诉你,父亲和爹爹是不可能生崽子的 Bản raw: qiaosangqiaoshibenti.lofter --------------- Không có bao vây tiễu trừ, hòa bình bối cảnh ✓ ​ Hàm Quang Quân × Mất trí nhớ Tiện ✓ ​ Vong Tiện đã kết hôn thiết lập ✓ ​ Phi ABO, sinh tử báo động trước ✓ ​ Tiện kí ức đại khái ở phía trước nghe tiết học Tàng Thư Các ✓--------------- QT: KieuHoaLau…