JinnJeonggJukk
Gã hàng xóm |kth|

Gã hàng xóm |kth|

Tác giả:

804 139 13

Summary: Mối quan hệ kì lạ của em và gã hàng xóm.Warning ⚠: Truyện không xúc phạm bất cứ ai. Các nhân vật không thuộc về tôi nhưng câu chuyện là của tôi nên nếu muốn mang đi hãy xin phép.…

Bạn Cùng Bàn |kth|

Bạn Cùng Bàn |kth|

Tác giả:

617 125 28

Summary: Khi hai đứa thần kinh ngồi kế nhau và một trong hai đứa thích đứa còn lại.Warning ⚠: Các nhân vật không thuộc về tôi nhưng câu chuyện là của tôi. Truyện học đường nên có lẽ sẽ hơi tục tĩu 🤧…