Bomie7
Ngày Hạ

Ngày Hạ

Tác giả:

6 2 2

-"Cậu có muốn quản tớ không?"-"Có "Cuộc sống vốn dĩ là một quyển ma thuật đầy diệu kì.Có thể hiện tại bạn không có đấy nhưng ai biết được tương lai sẽ thế nào.Đừng do dự vì thanh xuân chỉ có một,hãy sống hết mình cho hôm nay để ngày mai không phải hối tiếc cất lên hai từ "giá như..."…