AuBunny646
[ ĐN Naruto ] Kakashi mạnh nhất

[ ĐN Naruto ] Kakashi mạnh nhất

Tác giả:

826 177 111

Lưu ý: có chứa OOC và nhiều nội dung đánh nhau, bạo lực ( ko thích thì có thể đọc cái khác :< )Lần đầu tập vt truyện nên có nhiều sai sót mong chỉ dẫn nhiều nhiều ah...--Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ truyện ah--…