-janceni
short | tôi nhặt được bệ hạ đại nhân- [Yoonmin]

short | tôi nhặt được bệ hạ đại nhân- [Yoonmin]

Tác giả:

709 148 15

"ngươi chỉ là con người tầm thường sao sánh được với trẫm""hôm qua lúc tỉa lông, anh lỡ cắt rớt trứng chú mày rồi"↦Story by: @-janceni↦xin phép khi chuyển ver hay copy.❅ bắt đầu soạn thảo: 18-08-2020❅ đăng tải: 19-08-2020❅ hoàn thành: ❅ tổng: ↦ mọi tình tiết, biến tấu của truyện đều là phi thực tế. Nhân vật tự tưởng của tác giả.…

short | osin của nợ - [yunmin]

short | osin của nợ - [yunmin]

Tác giả:

2,153 335 24

"ở đây có sự đáng yêu và ngơ ngác của gia chủ Min Yunki và bé giúp việc Park Jimin"↦Story by: @-janceni↦xin phép khi chuyển ver hay copy.❅ bắt đầu soạn thảo: 03-05-2020❅ đăng tải: 01-06-2020❅ hoàn thành: ❅ tổng: ↦ mọi tình tiết, biến tấu của truyện đều là phi thực tế. Nhân vật tự tưởng của tác giả.…

Đam | Tuesday - [Yoonmin]

Đam | Tuesday - [Yoonmin]

Tác giả:

7,564 893 39

"khi tam giác ngừng quay thì cô biết đó, anh ấy sẽ luôn là của tôi" ↦Story by: @-janceni↦xin phép khi chuyển ver hay copy.❅ bắt đầu soạn thảo: 28-03-2020❅ đăng tải: 28-03-2020❅ hoàn thành: ❅ tổng: ↦ mọi tình tiết, biến tấu của truyện đều là phi thực tế. Nhân vật tự tưởng của tác giả.…

Đam | Tình Si - [Yunmin]

Đam | Tình Si - [Yunmin]

Tác giả:

302 49 10

" Mảnh tình khắc khoải nặng trĩu nơi tâm trí, đến khi người đi chỉ còn nếm trải nổi đau chí cuối vươn lại nơi tâm hồn"↦Story by: @-janceni↦xin phép khi chuyển ver hay copy.❅ bắt đầu soạn thảo: 09-04-2020❅ đăng tải: +1: 05-05-2020 + 2: 12-09-2020❅ hoàn thành: ❅ tổng: ↦ mọi tình tiết, biến tấu của truyện đều là phi thực tế nhân vật tự tưởng của tác giả.…