--Elise--
[BTS] [IMAGINE] [MIN YOONGI] Trâu Già Gặm Cỏ Non

[BTS] [IMAGINE] [MIN YOONGI] Trâu Già Gặm Cỏ Non

Tác giả:

6,428 1,462 7

Tình yêu của một "lão ông" khó tính…

 [IMAGINE] [BTS] [JEON JUNGKOOK] Darling

[IMAGINE] [BTS] [JEON JUNGKOOK] Darling

Tác giả:

18,722 5,907 27

21/5/2019Không edit, không chuyển ver, không sao chép, không lấy ý tưởng dưới mọi hình thức.…

[IMAGINE] [BTS] [MIN YOONGI] Làm mẹ của con anh

[IMAGINE] [BTS] [MIN YOONGI] Làm mẹ của con anh

Tác giả:

682 228 9

8/8/2019Nghiêm cấm: Copy, edit, chuyển ver dưới mọi hình thức. Truyện thuộc quyền sở hữu của Elise. Truyện chỉ được đăng trên Wattpad.Tôn trọng tác giả là tôn trọng chính mình.…

[IMAGINE][BTS's Kid] Duỗi Thẳng (2): Bẻ Cong (Cho Em Hạnh Phúc)

[IMAGINE][BTS's Kid] Duỗi Thẳng (2): Bẻ Cong (Cho Em Hạnh Phúc)

Tác giả:

2,395 762 6

25/6/2019Không copy, không edit, không chuyển ver, không lấy cắp ý tưởng dưới mọi hình thức. Tôn trọng tác giả là tôn trọng chính mình.…

[IMAGINE] [BTS] Đoản, Short

[IMAGINE] [BTS] Đoản, Short

Tác giả:

1,063 348 33

Không sao chép, không chuyển ver, không edit, không lấy ý tưởng xào nấu. Nghiêm cấm dưới mọi hình thức…

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Immersed In Love

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Immersed In Love

Tác giả:

1,193 483 24

Nghiêm cấm sao chép, edit, chuyển ver dưới mọi hình thức.Fic chỉ được đăng trên Wattpad.Tôn trọng tác giả là tôn trọng chính mình.…

[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Sweet Love

[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Sweet Love

Tác giả:

1,567 268 3

27/5/2020Nghiêm cấm: Copy, edit, chuyển ver dưới mọi hình thức. Truyện thuộc quyền sở hữu của Elise. Truyện chỉ được đăng trên Wattpad.Tôn trọng tác giả là tôn trọng chính mình.…

[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Dumb Wife

[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Dumb Wife

Tác giả:

10,859 1,900 9

26/5/2020…

[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] I hate you but i love you 2: Love Again

[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] I hate you but i love you 2: Love Again

Tác giả:

19,985 3,885 25

4/9/2019Nối tiếp I hate you but i love you.Là SE, HE hay tiếp tục là một OE? Hãy đón chờ......KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG EDIT, KHÔNG SAO CHÉP, KHÔNG LẤY Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…

[IMAGINE] [BTS] [KIM SEOKJIN] Nô Tài To Gan

[IMAGINE] [BTS] [KIM SEOKJIN] Nô Tài To Gan

Tác giả:

2,570 468 6

Không sao chépKhông editKhông chuyển ver dưới mọi hình thức.Truyện chỉ đăng trên wattpad.…

[IMAGINE] [BTS] [PARK JIMIN] Doctor

[IMAGINE] [BTS] [PARK JIMIN] Doctor

Tác giả:

15,534 2,732 15

12/10/2019KHÔNG SAO CHÉPKHÔNG EDITKHÔNG CHUYỂN VERKHÔNG ĂN CẮP Ý TƯỞNGDƯỚI MỌI HÌNH THỨCTÔN TRONG TÁC GIẢ LÀ TÔN TRỌNG CHÍNH MÌNH…

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] The Demond's Gentle Love

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] The Demond's Gentle Love

Tác giả:

5,699 1,260 8

15/9/2019Không sao chép, không lấy ý tưởng, không chuyển ver, không tự ý chỉnh sửa.Tôn trọng tác giả là tôn trọng chính mình.Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad…

[IMAGINE] [BTS] [JEON JUNGKOOK] Lover is Kitty

[IMAGINE] [BTS] [JEON JUNGKOOK] Lover is Kitty

Tác giả:

3,630 814 18

Không sao chépKhông editKhông chuyển ver dưới mọi hình thức.Tôn trọng tác giả là tôn trọng chính mình.Truyện chỉ đăng trên wattpad.…

[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] Overcoming The Past To Love You

[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] Overcoming The Past To Love You

Tác giả:

80,837 15,083 57

18/5/2019NGHIÊM CẤM: Không sao chép, không edit, không......... dưới mọi hình thức. TÔN TRỌNG TÁC GIẢ LÀ TÔN TRỌNG CHÍNH MÌNH…

Đoản, Oneshort (BTS × You)

Đoản, Oneshort (BTS × You)

Tác giả:

210,368 22,228 73

15/9/2017KHÔNG CHUYỂN VERKHÔNG EDITKHÔNG LẤY Ý TƯỞNGKHÔNG SAO CHÉPDƯỚI MỌI HÌNH THỨC…

[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Catch you

[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Catch you

Tác giả:

133,005 28,734 67

3/6/2019 - 23/8/2019Không edit, không chuyển ver, không sao chép dưới mọi hình thức.Fic chỉ đăng trên wattpad.…

[IMAGINE] [BTS] [KIM SEOKJIN] Duỗi Thẳng

[IMAGINE] [BTS] [KIM SEOKJIN] Duỗi Thẳng

Tác giả:

325,417 55,264 103

4/12/2018 - 1/6/2019Không edit, không chuyển ver, không sao chép dưới mọi hình thức.…

[IMAGINE] [BTS] [MIN YOONGI] I hate you but I love you

[IMAGINE] [BTS] [MIN YOONGI] I hate you but I love you

Tác giả:

171,094 23,821 55

16/7/2018 - 2/11/2018Ngược KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG EDIT, KHÔNG SAO CHÉP, KHÔNG LẤY Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink Love

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink Love

Tác giả:

341,918 45,946 81

18/1/2018 - 7/8/2018KHÔNG EDITKHÔNG CHUYỂN VERKHÔNG SAO CHÉPDƯỚI MỌI HÌNH THỨC…

[IMAGINE] [BTS] PARK JIMIN] Let you love me

[IMAGINE] [BTS] PARK JIMIN] Let you love me

Tác giả:

606,815 63,296 91

19/10/2017 - 15/5/2018Không chuyển ver, Không Edit, Không sao chép, Không lấy ý tưởng, Dưới mọi hình thức.…